Contract de prestari servicii si Contract prelucrare date personale (Anexa 1)



1.Partile Contractante

PRESTATORUL - S.C. FN WEB SOFT S.R.L. creatorul si administratorul platformei CARDAPP, cu sediul social în Fieni,Jud. Dambovita, str. Republicii, nr. 27, Bl. Dacia, Sc.B, Apt.2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/1177/2019 CUI 41303982, având contul nr. RO12BTRLRONCRT0508132001, deschis la Banca Transilvania, reprezentat de dl. Mihaiu Florin – Administrator, operatorul platformei https://cardapp.ro.

si

CLIENTUL, utilizatorul platformei CARDAPP și a tuturor serviciilor oferite prin intermediul acesteia, au agreat următoarele:


Mai jos este contractul propus de PRESTATOR și trebuie acceptat de CLIENT înainte de comandarea oricărui serviciu oferit de PRESTATOR. Orice comandă efectuată si confirmată de CLIENT, prin bifarea căsuței "Sunt de acord cu termenii si conditiile" reprezintă o acceptare din partea CLIENTULUI a ofertei PRESTATORULUI, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Completarea (bifarea) acestei casute este obligatorie si are aceeasi valoare cu o semnatura olografă si reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001.



Definitii:

https://cardapp.ro, CARDAPP: site-ul de internet si denumirea comerciala, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

SERVICIU: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul site-ului https://cardapp.ro, sub forma de SAAS (software ca serviciu) pe baza unui abonament.

CLIENT: persoana fizică sau juridică care efectueaza o comandă pe site-ul https://cardapp.ro sau prin alte metode afisate pe site, precum telefon, email, etc.

COMANDA: actiunea de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate pe site-ul https://cardapp.ro, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

VIZITATOR: persoana fizică sau juridica, care vizitează website-ul https://cardapp.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără să fi efectuat o Comandă.

CONTRACT LA DISTANTA – conform legii, reprezinta orice contrat incheiat intre CARDAPP si CLIENT fara prezenta fizica simultana a celor doua parti, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul, si care este supus unor cerinte de informare ale CLIENTULUI de catre CARDAPP, inainte de producerea efectelor contractului incheiat;

2. Obiectul și acceptarea acestui Contract de prestări servicii

2.1. Acest Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul https://cardapp.ro (formular de comanda, formular de contact, telefon, email). Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea acestui contract de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii si conditiile”.

Prin folosirea/utlizarea site-ului precum si a serviciilor oferite prin intermediul platformei CARDAPP, CLIENTUL este direct responsabil pentru consecintele care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, CLIENTUL raspunde pentru orice dauna materiala, intelectuala, electronica sau de orice alta natura produsa de acesta sau de catre angajatii acestuia SITEULUI, CONTINUTULUI, SERVICIULUI, CARDAPP sau oricarui tert cu care CARDAPP are incheiat un contract valabil, in conformitate cu legislatia in vigoare.

2.2. PRESTATORUL își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe https://cardapp.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android și web browser.

2.5. Lista prețurilor serviciilor oferite se poate gasi la adresa https://cardapp.ro/preturi.php, dupa caz, de la un reprezentant al PRESTATORULUI, prin email sau telefonic. Prețul se va stabili de către PRESTATOR în funcție de necesitățile CLIENTULUI și de perioada pe care se achita serviciul. Plata serviciilor de catre CLIENT reprezinta acceptarea de către acesta a prețului oferit de PRESTATOR.

2.6. Serviciile oferite prin platforma CARDAPP pot fi modificate de-a lungul timpului, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm noi funționalități. Putem suspenda,modifica sau opri aceste servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, putem elimina oricând orice conținut al serviciilor oferite.

2.7. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Anexa 1 - Contract privind Prelucrarea datelor personale

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de 1, 3, 6 sau 12 luni, in functie de abonamentul si perioada aleasa de catre CLIENT, începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată. Dupa expirarea perioadei, daca nu exista nici o cerere de intrerupere a serviciilor, abonamentul se va prelungi automat cu aceeasi perioada aleasa initial.

3.2. Imediat ce se efectuează și se confirmă  plata tipului de abonament ales, CLIENTUL va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmarii plății de către Prestator printr-un email trimis la contact@fnwebs.com sau nr. de telefon 0730310171 de luni pana vineri intre orele 08:00 si 16:00.

3.3. În cazul în care CLIENTUL nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

3.4. În cazul în care CLIENTUL dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare după ce expira perioada pentru care CLIENTUL a plătit deja și efectuează o nouă plată, pentru un pachet mai mic.

3.5 Contul CLIENTULUI precum si toate datele introduse in platforma (clienti, carduri de fidelitate, carduri cadou, programari, etc.) vor fi sterse automat dupa 6 luni de la expirarea abonamentului.

3.6 CLIENTUL poate cere restituirea unei plati efectuate in termen de 14 zile daca este nemultumit de serviciul contractat. Returnarea platii se va face de catre PRESTATOR in cel mai scurt timp prin transfer bancar.
Daca au existat comisioane interbancare de procesare/ incasare a platilor acestea vor fi deduse din valoarea care va fi restituita CLIENTULUI.
In situatia in care CLIENTUL a beneficiat de o promotie activa (30 zile incercare gratuita sau altceva asemanator), nu poate beneficia de returnarea platii.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, CLIENTUL va achita PRESTATORULUI contravaloarea abonamentului, prevăzută în momentul finalizării comenzii.
In situatia in care CLIENTUL solicita un modul web / serviciu personalizat, pe langa valoarea abonamentului se va achita si contravaloarea serviciilor prestate pentru crearea modulului personalizat, suma care va fi stabilita de comun acord, in functie de complexitatea lucrarii.

4.2. PRESTATORUL va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales.

4.3. In situatia in care accesul dvs. la https://cardapp.ro este intrerupt pe o perioada mare din cauza PRESTATORULUI (intrerupere temporara sau definitiva a serviciului din diferite cauze), veti putea primi inapoi suma de bani reprezentand partea din abonament ramasa neutilizată pe parcursul perioadei pentru care s-a realizat abonarea, dupa ce ati efectuat o cerere in acest sens.
In nici o situatie, PRESTATORUL nu poate fi obligat la plata unor sume de bani mai mari decat valoarea abonamentului ramas.

5. Disponibilitatea serviciilor afișate

5.1 Oferta PRESTATORULUI cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe https://cardapp.ro. PRESTATORUL își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce CLIENTUL va efectua plata aferentă serviciului selectat.

5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a CLIENTULUI din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

5.3. CLIENTUL este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. PRESTATORUL nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

5.4. Accesul la serviciile CARDAPP este posibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care CLIENTUL nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

5.4. Accesul la serviciile CARDAPP este posibil atata timp cat exista un abonament valid achitat la zi. In situatia in care CLIENTUL nu mai achita contravaloarea abonamentului dupa expirarea acestuia, contul acestuia va fi dezactivat iar dupa 30 de zile de la neplata va fi sters, considerandu-se faptul ca CLIENTUL nu mai doreste utilizarea serviciilor contractate.

5.5. PRESTATORUL depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, PRESTATORUL își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă CLIENTUL nu a putut accesa serviciul din motive imputabile PRESTATORUL pentru o perioadă mai mare decât cea menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

5.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile PRESTATORULUI, CLIENTUL își poate exporta nomenclatoarele de clienți în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile CLIENTULUI (neplata, încălcarea acestui contract etc.), PRESTATORUL se va strădui, fără a garanta însă, să ofere CLIENTULUI acces pentru a-și exporta nomenclatoarele de clienți în format tabelar. PRESTATORUL nu își poate asuma vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

5.7. Serviciile oferite pe aceasta platforma NU funcționează în varianta offline.

5.8. Serviciile au anumite limite rezonabile de utilizare, astfel:

ABONAMENT Bronze
- Numar maxim de carduri emise 250;
- Numar maxim de tranzactii (adaugare/ cheltuire puncte) 1000.

ABONAMENT Silver
- Numar maxim de carduri emise 750;
- Numar maxim de tranzactii (adaugare/ cheltuire puncte) 2500.

ABONAMENT Gold
- Numar maxim de carduri emise 1500;
- Numar maxim de tranzactii (adaugare/ cheltuire puncte) 5000.

ABONAMENT Platinum
- Numar maxim de carduri emise 3500;
- Numar maxim de tranzactii (adaugare/ cheltuire puncte) 10000.

ABONAMENT Platinum DEDICAT HS
- Numar maxim de carduri emise 0;
- Numar maxim de tranzactii (adaugare/ cheltuire puncte) 0.

ABONAMENT Platinum DEDICAT VPS
- Numar maxim de carduri emise 0;
- Numar maxim de tranzactii (adaugare/ cheltuire puncte) 0.

Dupa depasirea limitelor de mai sus, nu mai pot fi create noi carduri/ tranzactii pana cand un abonament superior va fi achizitionat.

5.9. In privinta serviciului API, disponbil la abonamentul server dedicat, se impun aceleasi limite ca la punctul 5.8.
Din motive de securitate, accesul catre serviciul API este limitat tehnic la 2 apelari pe secunda iar in cazul in care se introduc date de conectare gresite (parola API/ nume de utilizator) se va bloca accesul 10 minute.

5.10. La cererea CLIENTULUI, serviciile oferite pe site pot fi instalate si configurate pe un server dedicat, VPS (server privat virtual) sau gazduire web caz in care CLIENTUL nu va mai avea nici o limitare la emiterea de carduri si numar de tranzactii. CIENTUL va imputernicii PRESTATORUL sa achizitioneze in numele său un serviciu de găzduire PREMIUM, VPS (server privat virtual) sau Server Dedicat, conform dorintelor acestuia.
Clientul nu va avea acces la fisierele de pe server iar codul sursa al platformei nu va fi accesibil CLIENTULUI. Serviciul va fi instalat pe un domeniu dedicat al CLIENTULUI.
Pretul va fi convenit de comun acord, in functie de preferintele CLIENTULUI (nume domeniu, caracteristici server, etc).

5.11. Pentru ca serviciile sa functioneze, browserere CLIENTULUI si operatorilor acestuia trebuie sa accepte module COOKIES.

5.12. Se recomanda sa se utilizeze propiul email la trimiterea cardurilor prin email beneficiarilor. Retrimiterea cardurilor poate fi facuta doar prin propriul email setat si configurat din contul BENEFICIARULUI in meniul SETARI.

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile CLIENTULUI

6.1.1. CLIENTUL este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

6.1.2. CLIENTUL se obligă să folosească serviciile oferite de PRESTATOR în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

6.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

6.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea cardurilor emise cu ajutorul serviciilor oferite.

6.1.5. CLIENTUL va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu si de a-si informa clientii in prealabil ca datele lor vor fi introduse in platforma web CardApp, iar PRESTATORUL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor privind confidentialitatea datelor acestor persoane.

6.1.6. CLIENTUL garanteaza si se asigura ca nu va introduce in platforma in contul acestuia, date personale care au un caracter special si care necesita tratament special, precum:
(i) categorii de date stipulate in Articolul 9(1) din Regulamentul UE 2016/679 si/sau orice alt regulament similar din alte state/ jurisdictii;
(ii) date sensibile legate de sanatate;
si (iii) date despre carduri de credit, debit sau alte mijloace de plata.

6.1.7. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile.



6.2. Drepturile și obligațiile PRESTATORULUI

6.2.1. PRESTATORUL asigură:

 • - posibilitatea de a crea, personaliza, administra și gestiona serviciile web contractate prin intermediul platformei web CARDAPP.
 • - backup al datelor
 • - conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
 • - sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile oferite NU funcționează în varianta offline.

6.2.2. https://cardapp.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de CLIENT, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele CLIENTULUI. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. PRESTATORUL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul CLIENTULUI. În cazul în care PRESTATORUL primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către CLIENT, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

6.2.3. Fiecare CLIENT va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi. CLIENTUL poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către CLIENT încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

6.2.6. PRESTATORUL nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor CLIENTULUI.

6.2.7. PRESTATORUL oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pe perioada abonamentului, pentru folosirea serviciilor oferite.

6.2.8. În cazul în care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 5.5.

6.2.9 PRESTATORUL are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale (adresa IP, data/ora, etc).

7. Înregistrare, parole și responsabilități

7.1. Înregistrarea unui cont se face în urma plasarii unei comenzi si dupa confirmarea platii de catre PRESTATOR. PRESTATORUL recomanda utilizatorilor inregistrati să nu dezvăluie nimănui parolele de acces.

7.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), PRESTATORUL nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de CLIENT către PRESTATOR. Așadar, orice informație trimisă către PRESTATOR se va face pe riscul CLIENTULUI.

7.3. Orice acces neautorizat la elementele nepublice ale site-ul https://cardapp.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont CARDAPP reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

8. Răspunderea contractuală

8.1. CLIENTUL garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de PRESTATOR precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul CLIENTULUI și comportamentul acestora.

8.2. CLIENTUL este singurul responsabil cu privire la introducerea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor in contul CARDAPP.

8.3. PRESTATORUL nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care CLIENTUL se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

8.4. CLIENTUL este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi PRESTATORUL pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document, CLIENTUL înțelege și acceptă faptul că PRESTATORUL va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care legea îl obliga sa facă acest lucru.

8.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, PRESTATORUL nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. PRESTATORUL nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

8.6. CLIENTUL declară că a înainte de a comanda a verificat versiunea demo a site-ului disponibila la https://demo.cardapp.ro/login.php iar acest serviciu web oferit de platforma CARDAPP corespunde în totalitate nevoilor acestuia la momentul achiziției.

9. Încetarea contractului

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 2. neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
 3. decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
 4. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

10. Exonerarea de răspundere

10.1. PRESTATORUL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina CLIENTULUI, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina PRESTATORULUI.

10.2. PRESTATORUL oferă serviciul "AȘA CUM ESTE" si nu va răspunde pentru nici un prejudiciu material sau moral care poate interveni prin utilizarea platformei de către CLIENT sau pentru faptul că CLIENTUL nu a înțeles în totalitate cum funcționează serviciul contractat.

10.3. PRESTATORUL nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca SERVICIUL va fi potrivit cerintelor CLIENTULUI sau ca va fi acordat neintrerupt, sigur sau fara erori de orice fel, dar va depune toate eforturile pentru a oferi un serviciu stabil si functional.

10.4. CLIENTUL ESTE SINGURUL RĂSPUNZĂTOR PENTRU CONTUL SAU/ȘI PENTRU ACCESUL LA ACESTA.

CLIENTUL VA TREBUI SĂ IA TOATE MĂSURILE PENTRU A NU PERMITE ACCESUL LA CONT A PERSOANELOR NEAUTORIZATE SAU RĂU INTENȚIONATE CARE AR PUTEA, ASTFEL, EFECTUA DIFERITE OPERAȚIUNI, ADĂUGARE / CHELTUIRE PUNCTE, EMITERE CARD CADOU/ FIDELITATE, IMPORT EXPORT CLIENTI/ TRANZACȚII SAU ORICE ALTA MODIFICARE ÎN CONT CARE AR PUTEA SĂ AFECTEZE BUNA FUNCTIONARE A SERVICIILOR CONTRACTATE.

CLIENTUL VA TREBUI SĂ VERIFICE ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR INTRODUSE ÎN SISTEM DE CĂTRE ANGAJAȚII ACESTUIA (OPERATORII PLATFORMEI) PENTRU A EVITA ASTFEL POTENȚIALE FRAUDE (ADĂUGARE VÂNZĂRI/ PUNCTE ÎN MOD FICTIV SAU FRAUDULOS, UTILIZAREA CARDULUI DE FIDELITATE AL UNUI ALT CLIENT ETC.) !

PENTRU SITUAȚIILE IN CARE EXISTĂ FOARTE MULTE VÂNZĂRI IAR TRANZACȚIILE EFECTUATE SUNT GREU DE VERIFICAT MANUAL (EX: MAGAZINE DE TIP SUPERMARKET, FARMACII ETC.), VĂ RECOMANDĂM SĂ ACHIZIȚIONAȚI UN ABONAMENT DEDICAT ȘI SĂ INTEGRAȚI SOFTURILE DVS. INTERNE DE VĂNZARE CU CARDAPP FOLOSIND INTERFAȚA API DISPONIBILĂ AICI.

11. Confidențialitate

11.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

 1. de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
 2. de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

11.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

 1. informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
 2. informaţia era accesibilă publicului;
 3. partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

12. Forța majoră

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

13. Legea guvernantă

13.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești din judetul unde are sediul PRESTATORUL.

14. Dispoziții finale

14.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

14.2. PRESTATORUL isi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic acesti termeni. În astfel de cazuri, vom informa CLIENTUL în avans, prin postarea acestei politici pe website cu 15 de zile înainte de intrarea sa în vigoare, motiv pentru care rugam CLIENTUL sa verifice periodic continutul acestui document.

14.3. Orice notificare către PRESTATOR trebuie trimisă electronic la adresa de email contact@cardapp.ro.

14.3. CLIENTUL declara ca a inteles si este de acord cu faptul ca, cardurile de fidelitate / cadou emise prin intermediul platformei cloud a PRESTATORULUI nu au nici o valoare contabila sau financiara, ci doar de evidenta a numerelor de card si a punctelor acumulate/consumate de catre clientii acestuia.
CLIENTUL este raspunzator in totalitate pentru contabilitatea interna a societii acestuia si pentru aplicarea reducerilor utilizand cardurile de fidelitate, conform legilor fiscale in propria firma.




Anexa 1 la Contractul de Prestari Servicii Web a CARDAPP

Prelucrarea datelor personale de către CARDAPP conform GDPR



Contract prelucrare date personale OPERATOR (CLIENT care a comandat un serviciu pe platforma CARDAPP) – ÎMPUTERNICIT (https://cardapp.ro - CARDAPP - SC FN WEB SOFT SRL - PRESTATOR)

Acest document este valabil începând cu data de 01.01.2021 și produce efecte pentru CLIENT odată cu acceptarea lui prin plasarea unei comenzi pe platforma CARDAPP.

Acest document prevede regulile specifice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de către client în calitate de operator către CARDAPP în calitate de împuternicit, în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare ”GDPR”), ca și orice legislație națională subsecventă cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Dvs., in calitate de Utilizator CARDAPP, imputerniciti PRESTATORUL (SC FN WEB SOFT SRL) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care Dvs. le transmiteti, cu scopul de a va furniza serviciile CARDAPP, in functie de abonamentul CARDAPP ales de Dvs..

Prin utilizarea SITE-ului, prevederile acestei anexe va sunt aplicabile. Inainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin orice mijloace, vi se va solicita in mod expres sa cititi si sa acceptati aceasta politica.

Art 1. Termenii utilizati

În acest document termenii folosiți vor fi interpretați în conformitate cu GDPR, iar acolo unde este cazul, termenii vor avea definițiile stipulate de art. 4 din GDPR.

Art 2. Obiectul prelucrării

Reprezinta prelucrarea de către ÎMPUTERNICIT a datelor personale trimise de către OPERATOR în scopul furnizării serviciilor stipulate în contractul principal de servicii CARDAPP de mai sus.

Art 3. Datele pe care le colectam

Crearea unui cont de utilizator pe CARDAPP necesita furnizarea anumite informatii, precum numele de utilizator (adresa de email), nr. de telefon, o parola si datele firmei pentru care se creeaza contul. Datele personale pe care le introduceti in platforma CARDAPP, ale dvs., clientilor sau angajatilor dvs. sunt ale dvs.. CARDAPP nu foloseste aceste date in alt scop decat acela de a va oferi serviciile pentru care ati creat un cont CARDAPP.
Respectam dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si punem in aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Date despre utilizator (dvs., OPERATORUL)
Pentru crearea unui cont si utilizarea serviciilor CARDAPP sunt necesare anumite informatii, precum nume, prenume, numele de utilizator (adresa de email), nr. de telefon, parola si datele firmei pentru care se creeaza contul. Numele de utilizator este o adresa de email si recomandam alegerea adresei de email de firma. Folosim aceasta adresa de email pentru a comunica cu dvs. Pentru crearea contului se recomanda utilizarea adresei de email de firma.

Date despre clientii dvs. (clientii OPERATORULUI)
Un utilizator poate stoca in CARDAPP atat clienti persoane fizice, cat si clienti persoane juridice. Toate datele personale nu se refera la datele unei firme, ci la datele care pot identifica o persoana, insemnand nume, prenume, adresa email, nr. telefon, data nastere. Toate aceste date va apartin dvs., iar CARDAPP nu le foloseste decat pentru a va oferi serviciile pentru care ati creat un cont CARDAPP precum emiterea de carduri de fidelitate, carduri cadou, programari conform planului dvs. de abonament.

OPERATORUL poate adăuga prin intermediul câmpurilor personalizate și alte date personale suplimentare în mod direct în contul de client al acestuia, pe care ÎMPUTERNICITUL nu are cum să le prevadă. Astfel, OPERATORUL trebuie sa se asigure ca si aceste date respecta in totalitate politica privind protectia si prelucrarea datelor personale.

Date despre angajati dvs. (angajatii OPERATORULUI)
In solutia CARDAPP puteti stoca date despre angajati/ puncte de lucru/ utilizatori suplimentari platforma precum nume, prenume, email, nr. telefon. La fel ca si in cazul datelor personale ale clientilor dvs., datele personale ale angajatilor dvs. va apartin, iar CARDAPP nu foloseste aceste date decat cu scopul de a va furniza serviciile pentru care ati creat un cont in solutia CARDAPP.

Art.4 Ce persoane vizam

- clienți ai Operatorului
- angajați ai Operatorului

Art. 5. Instrucțiuni specifice

În temeiul acestui contract OPERATORUL dă următoarele instrucțiuni specifice ÎMPUTERNICITULUI:
5.1. Sa colecteze și să prelucreze date cu caracter personal primite de la OPERATOR automatizat, în mod direct în scopul prevăzut la art.7. Aceste date sunt cele specificate în articolul 3.
5.2. Să trimită mesaje prin email în numele OPERATORULUI, pentru serviciul de transmitere card de fidelitate prin email (dacă acest serviciu este folosit de către OPERATOR si daca OPERATORUL nu si-a setat propriul server de trimitere email);
5.3. Să colecteze și să prelucreze informații dacă documentele sale trimise si găzduite pe platforma Cardapp au fost deschise și/sau vizualizate de către clienții OPERATORULUI.

Art. 6. Durata prelucrării

Vom prelucra datele cu caracter personal pe durata funcționării contractului principal de furnizare servicii.

Art. 7 Scopul și natura prelucrării

Furnizarea serviciilor CARDAPP, în funcție de pachetul de servicii achiziționat.

Art. 8 Sub-împuterniciți

În situatia în care prelucrarea datelor OPERATORULUI sau anumite părți are prelucrării se efectuează de către ÎMPUTERNICIT prin intermediul altor persoane, numite SUB-ÎMPUTERNICIȚI, acesta trebuie să respecte următoarele principii:

8.1. OPERATORUL înțelege si autorizeaza ÎMPUTERNICITUL să prelucreze datele sale prin următorii SUB-ÎMPUTERNICIȚI pentru următoarele activități:
SC Claus WEB SRL, Str. Grigore Ureche, 20, Satu Mare, 440108, Romania - furnizor de servicii de gazduire web ;
Nooh Media SRL. (SMSO), Str. Sfanta Vineri nr. 29, Sector 3, Bucuresti, Romania - furnizor de servicii transmitere SMS .

8.2. Pentru eventualii sub-împuterniciți viitori, ÎMPUTERNICITUL primește o autorizare generală de a subcontracta cu orice alt furnizor, care sa aiba un nivel adecvat de protecție recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, care este necesar pentru anumite părți ale procesării datelor conform prezentului contract care oferă un nivel de securitate adecvat, cel puțin la nivelul prezentului contract. Aceasta autorizare include obligația de informare a OPERATORULUI, printr-un mesaj prin contul de pe site-ul ÎMPUTERNICITULUI sau prin email. OPERATORUL are posibilitatea de a formula obiecții în termen de 2 zile lucrătoare.

Art. 9. Drepturile și obligațiile OPERATORULUI

Să primească informații de la ÎMPUTERNICIT sau sa verifice prin auditor dacă ÎMPUTERNICITUL are și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute de GDPR; verificarea va avea loc în baza unei notificări scrise prealabile, transmisă cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea verificării;
Să primească asistență din partea ÎMPUTERNICITULUI pentru îndeplinirea obligației sale de a răspunde cererilor persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor prevăzute de GDPR;
Dreptul de a face obiecțiuni cu privire la alți sub-împuterniciți conform art. 8.2;
Să respecte obligațiile sale conform GDPR în calitate de Operator cu privire la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de ÎMPUTERNICIT, pe seama sa;
Obligația de informaa persoanele vizate conform GDPR, inclusiv în ceea ce privește informarea cu privire la prelucrarea datelor de către ÎMPUTERNICIT în temeiul acestui contract;
Obligația să răspundă exclusiv de stabilirea temeiului legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentului contract;
Obligația de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate conform GDPR, inclusiv securizarea transferului datelor de la persoanele vizate către ÎMPUTERNICIT;
OPERATORUL înțelege că din momentul ștergerii datelor după încheierea prestării serviciilor de către ÎMPUTERNICIT conform obligațiilor GDPR și a art. 10 a acestui contract, datele nu mai pot fi recuperate și este întreaga responsabilitate a OPERATORULUI să se asigure că și-a făcut o copie completă a acestora.
În toate situațiile în care OPERATORUL este cel care trebuie să execute o obligație, cum este, spre exemplu, informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, ÎMPUTERNICITUL nu poate fi ținut de inacțiunile OPERATORULUI din sfera acelei obligații.

Art. 10. Drepturile și obligațiile ÎMPUTERNICITULUI:

Obligația să informeze OPERATORUL în termen de maxim 10 zile, în cazul în care, în opinia ÎMPUTERNICITULUI, o instrucțiune încalcă GDPR și/sau altă dispoziție legală privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Obligația să asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate în numele OPERATORULUI în conformitate cu art 32 din GDPR și cu art 11 din prezenta Anexă;
Obligația de a informa OPERATORUL fără întârzieri nejustificate de o încălcare a securității datelor personale ale OPERATORULUI pe parcursul prelucrării realizate de către ÎMPUTERNICIT;
Obligația de a asista OPERATORUL cu toate informațiile necesare în vederea notificării, dacă este cazul, către Autoritatea competentă pentru încălcarea securității datelor, dar fără a se substitui OPERATORULUI în obligația sa de notificare;
Obligația de a asista OPERATORUL pentru soluționarea cererilor persoanelor vizate sau de a transmite OPERATORULUI orice cerere primită de la persoanele vizate, în legătură cu datele personale care au fost colectate și prelucrate de Împuternicit, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea acesteia. Această asistența nu se aplică în situația în care OPERATORUL are deja în instrumentele tehnice furnizate de către ÎMPUTERNICIT posibilitatea de a soluționa direct cererea persoanei vizate (de ex. Dreptul la acces – unde OPERATORUL are deja toate informațiile cu privire la ce date colectează);
Obligația să nu transmită date cu caracter personal și/sau informații confidențiale, ce pot fi date cu caracter personal, despre care a luat cunoștință în timpul executării contractului;
Obligația să asigure instruirea personalului autorizat să prelucreze datele cu caracter personal, cu privire la confidențialitatea acestor date;
Obligația să includă obligații de confidențialitate către angajați și sub-împuterniciți;
Dreptul să dezvăluie anumite date cu caracter personal în virtutea unei obligații legale sau a unei alte condiții prevăzute de legislație la solicitarea unei autorității, instituții publice sau instanțe judecătorești.
Dreptul de a recruta sub-împuterniciți conform art. 8 sau în situația în care a primit aprobare din partea OPERATORULUI;
Dreptul la acoperirea costurilor generate de asigurarea asistenței OPERATORULUI, în situațiile prevăzute de GDPR conform art. 9, dacă acestea depășesc costul lunar al serviciilor prestate de către ÎMPUTERNICIT.
Dreptul de a folosi informații statistice anonimizate ca urmare a activităților prestate ca urmare a acestui contract sau a întregii sale activități.
ÎMPUTERNICITUL nu poate stabili scopuri sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea fiind stabilite exclusiv de către OPERATOR.

Art.11 Securitatea prelucrării

11.1 ÎMPUTERNICITUL trebuie să îndeplinească măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura măsurile adecvate de securitate raportate la risc, conforme cu bunele practici în industrie. În stabilirea nivelului adecvat de securitate, Împuternicitul trebuie să ia în considerare stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, ca și riscurile care apar ca urmare a prelucrării, în special cu privire la cele care pot duce care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

11.2 În acest context ÎMPUTERNICITUL a stabilit aplicarea internă a următoarele măsuri organizatorice și tehnice de securitate pentru securitatea datelor personale, luând în considerare tipul de activitate prestată:
- acces limitat la baza de date pentru un numar foarte restrans de angajati ai IMPUTERNICITULUI
- monitorizarea permanenta a accesului la baza de date
- criptarea conexiunii folosite de OPERATOR pentru accesarea serviciului folosind SSL
- parolele clienților stocate criptat
- copii de siguranță regulate

11.3 În mod voluntar, ÎMPUTERNICITUL poate trimite rezumatele concluziilor auditorilor de securitate (după ștergerea informațiilor comerciale sau confidențiale) realizate periodic către OPERATORI pentru a demonstra activitățile sale continue pe acest subiect.

Art.12 Limitarea răspunderii

Operatorul accepta să exonereze ÎMPUTERNICITUL de orice răspundere pentru pagubele ce ar putea decurge din:
- nerespectarea contractului din cauza unor evenimente ce exced oricărei răspunderi a ÎMPUTERNICITULUI;
- respectarea instrucțiunilor OPERATORULUI sau nerespectarea instrucțiunilor OPERATORULUI justificată în prealabil printr-o notificare referitoare la nelegalitatea ei;
- lipsa sau vicierea acordului persoanelor vizate sau a utilizării unui temei legal greșit de către Operator;
- nerespectarea contractului din cauza unor acțiuni ale OPERATORULUI.

Art.13 Delimitarea răspunderii

OPERATORUL și ÎMPUTERNICITUL își delimitează responsabilitățile cu privire la asigurarea protecției datelor cu caracter personal (de exemplu asigurarea confidențialității sau a securității prelucrării), în funcție de accesul și controlul efectiv exercitat asupra datelor, atât din punct de vedere contractual, cât și tehnic.

Art.14 Valabilitate și modificări contract.


Prezentul document intră în vigoare pe 01.01.2021 și este valabilă până la modificarea ei de către https://cardapp.ro și informarea clienților în acest sens. CLIENTUL va trebui sa revizuiasca periodic acest contract pentru a fi la curent cu actualizarile. Utilizarea contului după informarea clienților înseamnă acordul acestor cu privire la acest document.

Ultima actualizare: 17.11.2023


Aplicatie software cloud de gestionare a cardurilor de fidelizare ale clientilor

Carduri de fidelitate fizice/ digitale
Carduri cadou fizice/ digitale
Gestionare clienti si tranzactii
NOU! Programari clienti si notificari automatizate email/ SMS

CardApp


CardApp un serviciu cloud creat si dezvoltat de FN WEB SOFT SRL
Strada Republicii, nr 27, Bl. Dacia, Sc.B, Apt.2,
135100, Fieni, Dâmbovița
ROMÂNIA

Nr. Înmatriculare: J15/1177/2019
CUI: 41303982

Email: contact@cardapp.ro

Apreciem like-ul dvs. Follow Me on Facebook@fnwebsoft

Abonare Newsletter


Daca doriti sa fiti la curent cu noutatile si promotiile noastre introduceti mai jos adresa de email pentru a va abona.

Am citit si accept Nota de informare prelucrare date a CardApp.ro (FN WEB SOFT SRL)*

Această pagină web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare și a asigura funcționalițăți adiționale.

PARAMETRII COOKIE

 

ESENTIALE
Site-ul nostru nu poate functiona fara aceste cookieuri.
(obligatoriu)



STATISTICI
Suport Live Chat si analiza traficului.
(optional)


ACCEPT TOATE COOKIURILE

Accept doar cookiurile necesare