Contract de prestari servicii CARDAPP1.Partile Contractante

1.1. S.C. FN WEB SOFT S.R.L. creatorul si administratorul platformei CARDAPP, cu sediul social în Fieni,Jud. Dambovita, str. Republicii, nr. 27, Bl. Dacia, Sc.B, Apt.2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/1177/2019 CUI 41303982, având contul nr. RO12BTRLRONCRT0508132001, deschis la Banca Transilvania, reprezentat de dl. Mihaiu Florin – Administrator, operatorul platformei https://cardapp.ro în calitate de PRESTATOR.

si

CLIENTUL, utilizatorul platformei CARDAPP și a tuturor serviciilor oferite prin intermediul acesteia, au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de PRESTATOR și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu oferit de PRESTATOR. Orice comandă confirmată de CLIENT, prin bifarea căsuței "Sunt de acord cu termenii si conditiile" reprezintă o acceptare din partea CLIENTULUI a ofertei PRESTATORULUI, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.Definitii:

https://cardapp.ro, CARDAPP: site-ul de internet si denumirea comerciala, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

SERVICIU: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul site-ului https://cardapp.ro, sub forma de SAAS (software ca serviciu) ) pe baza unui abonament pentru o perioada de 6 sau 12 luni.

CLIENT: persoana fizică sau juridică care efectueaza o comandă pe site-ul https://cardapp.ro sau prin alte metode afisate pe site, precum telefon, email, etc.

COMANDA: actiunea de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate pe site-ul https://cardapp.ro, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

VIZITATOR: persoana fizică sau juridica, care vizitează website-ul https://cardapp.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără să fi efectuat o Comandă.

CONTRACT LA DISTANTA – conform legii, reprezinta orice contrat incheiat intre CARDAPP si CLIENT fara prezenta fizica simultana a celor doua parti, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul, si care este supus unor cerinte de informare ale CLIENTULUI de catre CARDAPP, inainte de producerea efectelor contractului incheiat;

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul https://cardapp.ro (formular de comanda, formular de contact, telefon, email). Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii si conditiile”.
Prin folosirea/utlizarea site-ului precum si a serviciilor oferite prin intermediul platformei CARDAPP, CLIENTUL este direct responsabil pentru consecintele care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, CLIENTUL raspunde pentru orice dauna materiala, intelectuala, electronica sau de orice alta natura produsa SITE-ului, CONTINUT-ului, SERVICIU-lui, CARDAPP sau oricarui tert cu care CARDAPP are incheiat un contract valabil, in conformitate cu legislatia in vigoare.

2.2. PRESTATORUL își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe https://cardapp.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android și web browser.

2.5. Lista prețurilor serviciilor oferite se poate gasi la adresa https://cardapp.ro/preturi.php, dupa caz, de la un reprezentant al PRESTATORULui prin email sau telefonic. Prețul se va stabili de către PRESTATOR în funcție de necesitățile CLIENTULUI și de perioada pe care se achita serviciul. Plata serviciilor de catre CLIENT reprezinta acceptarea de către acesta a prețului oferit de PRESTATOR.

2.6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de confidentialitate găsită la adresa Politica de confidentialitate

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de 6 luni sau 1 an, in functie de abonamentul si perioada aleasa de catre CLIENT, începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată. Dupa expirarea perioadei, daca nu exista nici o cerere de dezabonare, abonamentul se va prelungi automat cu aceeasi perioada aleasa initial.

3.2. Imediat ce se efectuează și se confirmă  plata tipului de abonament ales, CLIENTUL va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmarii plății de către Prestator printr-un email trimis la contact@fnwebs.com sau nr. de telefon 0730310171 de luni pana vineri intre orele 08:00 si 16:00.

3.3. În cazul în care CLIENTUL nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

3.4. În cazul în care CLIENTUL dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare după ce expira perioada pentru care CLIENTUL a plătit deja și efectuează o nouă plată, pentru un pachet mai mic.

3.5 Contul CLIENTULUI va fi sters automat dupa 6 luni de la expirarea abonamentului.

3.6 CLIENTUL poate cere restituirea unei plati efectuate in termen de 14 zile daca este nemultumit de serviciul contractat. Returnarea platii se va face de catre PRESTATOR in cel mai scurt timp prin transfer bancar. Daca au existat comisioane interbancare de procesare/ incasare a platilor acestea vor fi deduse din valoarea care va fi restituita CLIENTULUI.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, CLIENTUL va achita PRESTATORULUI contravaloarea abonamentului, prevăzută în momentul finalizării comenzii.
In situatia in care CLIENTUL solicita un modul web / serviciu personalizat, pe langa valoarea abonamentului se va achita si contravaloarea serviciilor prestate pentru crearea modulului personalizat, suma care va fi stabilita de comun acord, in functie de complexitatea lucrarii.

4.2. PRESTATORUL va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales.

5. Disponibilitatea serviciilor afișate

5.1 Oferta PRESTATORULUI cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe https://cardapp.ro. PRESTATORUL își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce CLIENTUL va efectua plata aferentă serviciului selectat.

5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a CLIENTULUI din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

5.3. CLIENTUL este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. PRESTATORUL nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

5.4. Accesul la serviciile CARDAPP este posibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care CLIENTUL nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

5.4. Accesul la serviciile CARDAPP este posibil atata timp cat exista un abonament valid achitat la zi. In situatia in care CLIENTUL nu mai achita contravaloarea abonamentului dupa expirarea acestuia, contul acestuia va fi dezactivat iar dupa 30 de zile de la neplata va fi sters, considerandu-se faptul ca CLIENTUL nu mai doreste utilizarea serviciilor contractate.

5.5. PRESTATORUL depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, PRESTATORUL își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă CLIENTUL nu a putut accesa serviciul din motive imputabile PRESTATORUL pentru o perioadă mai mare decât cea menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

5.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile PRESTATORULUI, CLIENTUL își poate exporta nomenclatoarele de clienți în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile CLIENTULUI (neplata, încălcarea acestui contract etc.), PRESTATORUL se va strădui, fără a garanta însă, să ofere CLIENTULUI acces pentru a-și exporta nomenclatoarele de clienți în format tabelar. PRESTATORUL nu își poate asuma vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

5.7. Serviciile oferite pe aceasta platforma NU funcționează în varianta offline.

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile CLIENTULUI

6.1.1. CLIENTUL este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

6.1.2. CLIENTUL se obligă să folosească serviciile oferite de PRESTATOR în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

6.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

6.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea cardurilor emise cu ajutorul serviciilor oferite.

6.1.5. CLIENTUL va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar PRESTATORUL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

6.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

6.1.7. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile.6.2. Drepturile și obligațiile PRESTATORULUI

6.2.1. PRESTATORUL asigură:

 • - posibilitatea de a crea, personaliza, administra și gestiona serviciile web contractate prin intermediul platformei web CARDAPP.
 • - backup al datelor
 • - conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
 • - sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile oferite NU funcționează în varianta offline.

6.2.2. https://cardapp.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de CLIENT, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele CLIENTULUI. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. PRESTATORUL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul CLIENTULUI. În cazul în care PRESTATORUL primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către CLIENT, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

6.2.3. Fiecare CLIENT va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi. CLIENTUL poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către CLIENT încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

6.2.6. PRESTATORUL nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor CLIENTULUI.

6.2.7. PRESTATORUL oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pe perioada abonamentului, pentru folosirea serviciilor oferite.

6.2.8. În cazul în care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 5.5.

6.2.9 PRESTATORUL are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale (adresa IP, data/ora, etc).

7. Înregistrare, parole și responsabilități

7.1. Înregistrarea unui cont se face în urma plasarii unei comenzi si dupa confirmarea platii de catre PRESTATOR. PRESTATORUL recomanda utilizatorilor inregistrati să nu dezvăluie nimănui parolele de acces.

7.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), PRESTATORUL nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de CLIENT către PRESTATOR. Așadar, orice informație trimisă către PRESTATOR se va face pe riscul CLIENTULUI.

7.3. Orice acces neautorizat la elementele nepublice ale site-ul https://cardapp.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont CARDAPP reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

8. Răspunderea contractuală

8.1. CLIENTUL garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de PRESTATOR precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul CLIENTULUI și comportamentul acestora.

8.2. CLIENTUL este singurul responsabil cu privire la introducerea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor in contul CARDAPP.

8.3. PRESTATORUL nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care CLIENTUL se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

8.4. CLIENTUL este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi PRESTATORUL pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document, CLIENTUL înțelege și acceptă faptul că PRESTATORUL va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care legea îl obliga sa facă acest lucru.

8.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, PRESTATORUL nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. PRESTATORUL nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

8.6. CLIENTUL declară că a înainte de a comanda a verificat versiunea demo a site-ului disponibila la https://demo.cardapp.ro/login.php iar acest serviciu web oferit de platforma CARDAPP corespunde în totalitate nevoilor acestuia la momentul achiziției.

9. Încetarea contractului

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 2. neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
 3. decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
 4. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

10. Exonerarea de răspundere

10.1. PRESTATORUL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina CLIENTULUI, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina PRESTATORULUI.

10.2. PRESTATORUL ofera seviciul "asa cum este" si nu va răspunde pentru nici un prejudiciu material sau moral care poate interveni prin utilizarea platformei de catre CLIENT sau pentru faptul ca CLIENTUL nu a inteles in totalitate cum functioneaza serviciul contractat.

10.3. PRESTATORUL nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca SERVICIUL va fi potrivit cerintelor CLIENTULUI sau ca va fi acordat neintrerupt, sigur sau fara erori de orice fel, dar va depune toate eforturile pentru a oferii un serviciu stabil si functional.

10.4. CLIENTULUI este singurul raspunzator pentru contul sau si pentru accesul la acesta. CLIENTUL va trebui sa ia toate masurile pentru a nu permite accesul in contul acestuia a persoanelor neautorizate sau rau intentionate care ar putea astfel, efectua diverse operatiuni (adaugare puncte, cheltuire puncte, emitere card cadou/ fidelitate, import export clienti in modul SMS sau orice alta modificare in cont care sa afecteze buna functionalitate a serviciilor contractate de la PRESTATOR.

11. Confidențialitate

11.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

 1. de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
 2. de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

11.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

 1. informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
 2. informaţia era accesibilă publicului;
 3. partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

12. Forța majoră

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

13. Legea guvernantă

13.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești din judetul unde are sediul PRESTATORUL.

14. Dispoziții finale

14.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

14.2. PRESTATORUL isi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic acesti termeni. În astfel de cazuri, vom informa CLIENTUL în avans, prin postarea acestei politici pe website cu 15 de zile înainte de intrarea sa în vigoare, motiv pentru care rugam CLIENTUL sa verifice periodic continutul acestui document.

14.3. Orice notificare către PRESTATOR trebuie trimisă electronic la adresele de email contact@cardapp.ro.

15. Prelucrarea datelor personale de către CARDAPP conform GDPR

15.1 CARDAPP respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si prevederile Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului General privind Protectia Datelor (RGPD) respectiv dupa data de 25.05.2018, CARDAPP va respecta prevederile acestui Regulament integrand prevederile acestuia in activitatea sa comerciala, Legea 677/2001 urmand a fi abrogata de drept. Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile in continuare incepand cu data de 25.05.2018.

15.2. CARDAPP in calitatea sa de parte terta in contractele incheiate cu CLIENTII sai, in vederea respectarii drepturilor persoanelor fizice cu care CLIENTII sai interactioneaza in calitate de Operatori de date cu caracter personal, in continuare este reglementata relatia contractuala dintre CARDAPP si CLIENTII sai, cu privire la legislatia aplicabila in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

15.3 In conformitate cu RGPD, CARDAPP detine calitatea de parte terta in relatie cu CLIENTUL, actionand ca intermediar intre CLIENT si clientii acestuia – destinatari ai serviciilor CARDAPP, acesta din urma punand la dispozitia clientilor sai platforma (mijlocele) de emitere si gestionare a cardurilor de fidelitate, mesaje EMAIL/SMS, solicitand un numar limita de informatii care nu sunt considerate date cu caracter personal in acceptiunea RGPD. Aceste informatii sunt introduse de catre CLIENT, iar CARDAPP nu controleaza, analizeaza, gestioneaza, interpreteaza, respectiv nu prelucreaza datele transmise de CLIENT si care ajung la destinatarii cardurlor de fidelitate/ EMAIL/SMS-urilor. Informatiile din baza de date a CLIENTULUI, necesare pentru prestarea de catre CARDAPP a serviciilor contractate de catre CLIENT sunt stocate doar pe durata colaborarii cu CLIENTII conform procedurilor interne ale CARDAPP, ulterior fiind sterse definitiv, fara mentinerea unor copii sau back-up-uri.

15.4. CARDAPP, in calitate de terta parte, conform GDPR, isi desfasoara activitatea de prelucrare a informatiilor puse la dispozitia sa de catre CLIENT, sub autoritatea acestuia din urma, care isi asuma intreaga responsabilitate fata de clientii sai persoane fizice, beneficiari ai serviciilor oferite prin intermediul plaformei CARDAPP. CARDAPP efectueaza operatiuni de prelucrare exclusiv la cererea operatorului de date personale, respectiv a CLIENTULUI, asadar CARDAPP nu controleaza continutul introdus de catre CLIENTI si nu isi asuma responsabilitatea pentru orice pierderi directe sau indirecte suferite de catre CLIENT ca urmare a utilizarii CARDAPP de catre acesta.Actualizat la data de: 31.01.2022

Încearcă platforma CardApp pentru 14 zile.

Dacă nu ești mulțumit din orice motiv, îți vom returna banii înapoi. Tot ce trebuie să faci este să ne scrii un mesaj și îți vom da banii înapoi.
Nu e nevoie să ne oferi explicații pentru decizia ta și nu există nicio taxă de reziliere pentru tine.

Vrem să ne asigurăm că platforma CardApp este exact ceea ce ai nevoie pentru afacerea ta. Această garanție nu are condiții ascunse.
* comisioanele bancare de transfer (daca exista) se vor scadea din valoare de rambursat.


Aplicatie software cloud de gestionare a cardurilor de fidelizare ale clientilor

Carduri de fidelitate fizice/ digitale
Carduri cadou fizice/ digitale
Gestionare clienti si tranzactii
NOU! Programari clienti si notificari automatizate email/ SMS

Card App


Card App un serviciu FN WEB SOFT SRL
Strada Republicii, nr 27, Bl. Dacia, Sc.B, Apt.2,
135100, Fieni, Dâmbovița
ROMÂNIA

Nr. Înmatriculare: J15/1177/2019
CUI: 41303982

Email: contact@cardapp.ro

Apreciem like-ul tău Follow Me on Facebook

Această pagină web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare și a asigura funcționalițăți adiționale.

PARAMETRII COOKIE

 

ESENTIALE
Site-ul nostru nu poate functiona fara aceste cookieuri.
(obligatoriu)STATISTICI
Suport Live Chat si analiza traficului.
(optional)


ACCEPT TOATE COOKIURILE

Accept doar cookiurile necesare